جستجو

calendarerase
calendarerase
جستجو
login
Sunday, 30 June 2013 07:13

سند رسمی ملک در ترکیه

تاپو سند ملک در ترکیه


تاپو یا سند در واقع مجوز قانونی است که نشان می دهد شما مالک آن ملک در ترکیه میباشید و سند مالکیت ملک در ترکیه  می باشد در تاپو مشخصات مالک،مشخصات ملک،امضا،مهر و .... و مابقیی جزییات ملک قید شده است . چون تاپو به زبان ترکی نوشته می گردد برای اطلاعات شما اصطلاحات نوشته شده در تاپو را به زبان فارسی ترجمه کرده ایم


Ana Gayrimenkulun :توضیحات ،محل و مشخصات ملک
Ili :شهرستان
Ilçesi :شهر
Mahallesi :محله
Köyü : دهکده
Sokagi : خیابان
Mevkii : منطقه
Pafta No : شماره صفحه
Ada No : شماره بلوک
Parsel No : شماره بسته
Niteligi : مشخصات ملک (از قبیل زمین ساخته شده،زمین خالی یا زمین کشاورزی)
Yüzölçümü : مساحت و متراژ زمین
KAT MÜLKIYETI : نوع استفاده ملک از قبیل خانه،آپارتمان،دفتر و .....
KAT IRTIFAKI :این بخش مشخص کننده مالک ملک میباشد برای املاکی در حال توسعه میباشند و یا در حال ساخت میباشند و شهرداری مجوز پایان کار را هنوز نداده است
DEVRE MÜLK : این بخش مربوط به مالکیت زمانی و یا نحوه استفاده ملک از ملک میباشد

Bagimsiz Bölüm : مشخصات ملک مورد نظر در زمین اصلی
Satis Bedeli : قیمت ملک
Arsa Payi : درصد مالکیت ملک از زمین اصلی )
BlokNo : شماره بلوک
Kat No : شماره طبقه
Bagimsiz Blm No : شماره واحد
Edinme Sebebi : علت فروش ویا انتقال ملک و نام مالک قبلی و نحوه انتقال
Sahibi : مشخصات مالک فعلی ملک  

 قبل از خرید ملک در ترکیه  بهتر است راجع به همه چیز تحقیق کنید و سیس نسبت به خرید آپارتمان در ترکیه اقدام نمایید .