جستجو

calendarerase
calendarerase
جستجو
login

خرید خانه و زندگی در ترکیه

Rate this item
(0 votes)
 پارامترهای خرید خانه و زندگی در ترکیه 

estate articlebox 2
خريد خانه و زندگی در ترکيه, برای بخشی از سرمايه گذاران املاک ضرورت کسب اطلاعات را نمايان ميسازد. مقولهٔ "سود سرمايه گذاری" و "اطلاعات" در شرايط موسوم به "اقتصاد آزاد" بطور مستقيم با يکديگر در ارتباط ميباشند. اين ۲ مقوله، خريد خانه در ترکیه  و "زندگی در ترکيه "دربرگيرندهٔ نکات بسياری ميباشند. بعنوان مثال، وضعيت "امنيت" در محيط يا "محلهٔ خرید ملک در ترکیه نقش برجسته ای را در شرايط کيفيت "زندگی در ترکيه" ايفا ميکند. فاکتور "امنيت" بر اساس تحقيقات شامل پارامترهائی از قبيل: سرقت از منازل و جرائم مربوطه، سرقت از وسایل نقلیه موتوری، جنایت خشونت آمیز، تخریب اموال شخصی ـ عمومی و ايجاد مزاحمت است. اندازه گيری پارامتر "امنيت" و انتشار نتايج چنين تحقيقاتی در سطح "محله" نشانگر ضريب "امنيت" آن "محله" است. فاکتور "امنيت" در عين حال بعنوان پارامتری "مستقل" در شرايطی بر ديگر پارامترها در هنگام فروش از قبيل: سرعت فروش خانه در ترکیه ، سود پس از فروش و در کل پروسهٔ قيمت گذاری تعيين کننده است.بنابراين خريد خانه در استانبول و زندگی در ترکيه مقولاتی تفکيک ناپذير ميباشند.
estate articlebox 1
بخاطر بسپاريد که در تمامی جهان، کليهٔ شهرها در برگيرندهٔ مشکلاتی است که موجوديت آن در شرايطی پس از خريد خانه و آغاز زندگی نمايان ميشوند. کسب اطلاعات ضروری توسط سرمايه گذار، ضرورت تسلط به علوم اجتماعی، دانش آمارهای مستقل و در دسترس، تجارب و توانائی تحليل شرايط زندگی در ترکيه توسط شرکت فروشندهٔ خانه اهميت اين موضوع را "در زمينهٔ رشد سرمايه گذاری مطمئن" بوضوح روشن مينمايد. بله، فاکتور "امنيت" صرفاً يکی از چندين پارامتر متعددی است که توسط مثالی ساده ترسيم شد. فاکتورهای ديگری مانند: امنيت قرداد خريد خانه، بيمه ملک، شرايط امکان تحصيل در مدارس و دانشگاه، هزينهٔ زندگی، چگونگی برخورداری از بيمه های پزشکی، هزينهٔ درمان، قوانين حمايت از سرمايه گذاران خارجی و آگاهی از موقعيت ترکيه و روند تحولات در کشور ميزبان صرفاً بخشی از اين مجموعهٔ بسيار گسترده هستند. بدين جهت شرکت ما و همکارانمان مناسبترين گزينه در مديريت سرمايهٔ شما است.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه خرید ملک در استانبول با شماره 00905071365491 تماس بگیرید .
Read 760 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.